Reklamný prúžok
Laboratórna diagnostika v medicíne,
ktorá sa mala konať 12. - 13. 6. 2014 v Levoči sa nebude konať.
Všetkým priaznivcom a podporovateľom
ďakujeme za prejavenú podporu.

 

 

PostHeaderIcon Pre koho je konferencia určená?

> pre odbornú verejnosť

> pre vedúcich klinických laboratórií

> pre odborných zástupcov klinických laboratórií

> pre pedagógov a akademických predstaviteľov, ktorí zabezpečujú výučbu v oblasti lab.diagnostiky

> pre zástupcov zdravotných poisťovní, štátnej správy a samosprávy

 

PostHeaderIcon Tématické zameranie konferencie 2012

  • ekonomika verzus bezpečnosť pacienta, spoľahlivosť laboratórneho výsledku
  • vplyv finančných možnosti klinického laboratória na efektivitu a kvalitu zdravotnej starostlivosti
  • rozdelenie zodpovednosti za kvalitu zabezpečenia preanalytickej fázy medzi indikujúceho lekára a laboratórium
  • vplyv kontinuálneho vzdelávania laboratórneho diagnostika(lekára, analytika) na kvalitu a spoľahlivosť výsledku
  • nové trendy vo vzdelávaní laboratórneho diagnostika
  • laboratórna diagnostika –partnerstvo indikujúceho lekára a medicínskeho laboratória, kompetencie a zodpovednosť
  • nový systém úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  • požiadavky klinických laboratórií na oceňovanie výkonov laboratórnej diagnostiky
  • nové aspekty laboratórnej diagnostiky naprieč jej jednotlivými odbormi